search
top

Bilförsäkring

Bilförsäkringen kan sägas vara ett samlingsnamn för tre olika typer av försäkringsskydd för bilar. Bilförsäkringar är en av få försäkringsformer som faktiskt är lagstadgade, och i Sverige är det ett brott att framföra en bil som inte har en trafikförsäkring.

Trafikförsäkringen ger den lägsta formen av skydd vid en olycka, och det är denna form av bilförsäkring som är obligatorisk. Denna försäkring ersätter skador på dig själv, dina medpassagerare och andra vid en olycka, och täcker även skador som uppstår på annans fordon eller egendom. Det är viktigt att känna till att trafikförsäkringen, till skillnad från andra bilförsäkringar, inte täcker skador på din egen bil eller egendom. Sådana ersätts istället av motpartens trafikförsäkring, men bara om du själv inte varit vållande. Trafikförsäkringen ersätter alltså inte skador som uppstått på din bil om du själv kör i diket eller orsakar en trafikolycka.

De andra formerna av bilförsäkring är halv- respektive helförsäkring. Dessa bilförsäkringar ger ett långt bättre skydd än bara trafikförsäkringen, men fortfarande är det bara helförsäkringen som ersätter dig ifall du själv skulle råka skada din bil eller utrustning. Många väljer dock att teckna en halvförsäkring, då denna ger skydd i form av en kombinerad trafik- och egendomsförsäkring. Skulle din bil utsättas för brand, skadegörelse eller skador i samband med stöld så har du alltså ett relativt starkt skydd även med en halvförsäkring. Den täcker däremot sällan saker som stulits ur bilen.

Överlag är det mycket viktigt att vara noggrann när man ska teckna bilförsäkring. Just eftersom de flesta bilförsäkringar inte är heltäckande, är det också viktigt att granska utbudet av tilläggsförsäkringar. Dessa är ofta relativt billiga samtidigt som de ger ett gott extra skydd, så passa på att få information om dem när du ringer runt till försäkringsbolagen för att ta in offerter. Att jämföra många olika bilförsäkringar är och förblir nämligen det bästa sättet att välja bäst försäkring för sin bil.

top