search
top
Säkerhet

Aktsamhet krävs av dig

Det handlar inte bara om att hitta en försäkring, utan även vad man själv kan göra eller ändra på för att få så bra villkor som möjligt. En premie kan exempelvis bli lägre om man har det brandskydd som krävs eller om man installerar en säkerhetsdörr. Att hitta en bra försäkring handlar alltså inte bara om att genomsöka utbudet för att hitta en täckande försäkring som man betalar för att få del av. I de villkor som man skriver på för ingår även krav som man själv behöver leva upp till. För att ens försäkring ska gälla vid olika tillfällen så kräver de olika försäkringsbolagen också att man själv beter sig på ett visst sätt. Det kan handla om att man måste följa de brandskyddsregler som finns eller att man låser bostaden när man inte är hemma för att förhindra inbrott av obehöriga. Visar det sig vid en olycka, att ens ytterdörr inte har varit låst eller att ens badrum inte varit renoverad på ett fackmannamässigt sätt vilket orsakat olyckan, är risken stor att man inte kommer att få någon ekonomisk ersättning av sin tecknade försäkring. De saker som man själv måste se till och uppfylla kallas för aktsamhetskrav, och är för stölder i ens bostad bland annat att:

  • Alla ytterdörrar till ens bostad måste vara låsta med lås som är godkända av Stöldskyddsföreningen. Nyckel till bostaden får inte gömmas i närheten eller sitta i låset. Att gömma nyckeln under dörrmattan kan därför göra att man går miste om eventuella ersättningar.
  • För fönster gäller att det behöver vara stängda och reglade från insidan om de inte är möjligt att låsa dem. Detta gäller även när man sover.

Har man installerat ett larm i sin bostad, är det vanligt hos många försäkringsbolag, att man inte behöver betala någon självrisk vid en stöld.

Brandsäkert i hemmet

Att ha ett effektivt brandskydd i sitt hem är ofta en förutsättning för att få ut ersättning från hemförsäkringen om hemmet skulle drabbas av en eldsvåda. Det skadar heller inte om det finns en brandfilt tillgänglig i hemmet. Extra viktigt är detta i vardagsrummet och köket, eftersom det oftast är där som man har levande ljus.

Vad räknas då som ett effektivt brandskydd? Som alltid när det gäller hemförsäkringar bör man kontrollera med sitt försäkringsbolag, och fråga vilken definition de har. Brandvarnare är alltid ett krav, och är dessutom något som enligt lag ska finnas i alla bostäder.

För mindre bränder är det också bra att ha en brandsläckare i hemmet. Brandsläckaren bör placeras där den är lätt att komma åt. Det är t.ex. ganska lätt hänt att olja ta eld på spisen. En sådan eld ska man inte försöka släcka med vatten, men pulver fungerar. Placera dock inte pulversläckaren i ett hörn, om passagen dit kan skäras av om något börjar brinna på spisen. Då är det bättre att ha släckaren i ett annat rum, och en brandfilt i köket.

En brandfilt kan nämligen användas för att kväva en brand i en gryta eller på ett liknande ställe, när vatten inte går att använda.

Next Entries »

top