search
top

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag är, enkelt uttryckt, bolag som tillhandahåller försäkringar. Som med det mesta här i livet är det dock inte alltid så enkelt, och det finns förstås flera olika typer av försäkringsbolag. Den vanligaste bolagsformen försäkringsaktiebolaget. Här hittar vi Folksam, Trygg-Hansa, If och de andra stora svenska försäkringsbolagen. Det finns även försäkringsföreningar och understödsföreningar tänkta att stödja en speciell grupp (hyresgäster, anställda etc.), men dessa kan sällan erbjuda dig exempelvis en bilförsäkring eller reseförsäkring.

Branschen för försäkringsbolag är relativt hårt reglerad i Sverige. Alla försäkringsaktiebolag står under Finansinspektionens tillsyn och måste ha koncession (tillstånd) för att få bedriva verksamheten. Bolagens verksamhet styrs också av försäkringsrörelseförordningen (1982:790) och försäkringsrörelselagen FRL (1982:713) vilket bland annat innebär höga krav på styrelse och ledning, och att man har auktoriserade aktuarier som överser verksamheten.

De flesta större försäkringsbolag i Sverige erbjuder heltäckande försäkringslösningar som innebär att du som kund kan försäkra allt från hem och bil till MC och hälsa. Inte sällan kan du också spara mycket pengar genom att samla alla dina försäkringar hos ett och samma bolag. Ett enkelt sätt att få en helhetslösning kring sina försäkringar till ett bra pris är att ringa runt till de olika försäkringsbolagen och be om offerter. Detta kan även göras automatiskt via någon av de många jämförelsetjänster som finns på nätet. För en billig penning (eller till och med gratis) kan man då samla alla samtal och mail till en enda offertförfrågan, en förenkling som helt klar kan vara värd ett par kronor.

Det finns även nischbolag på försäkringsmarknaden. Många av dessa har valt att arbeta mycket med digitala lösningar för att få ner sina administrationskostnader, och kan ofta erbjuda riktigt bra försäkringar med låga premier inom vissa utvalda segment. Det är dock inte bara unga och moderna bolag som erbjuder nischade försäkringar: Sveriges äldsta aktiva försäkringsbolag Atlantica, som grundades redan 1916, har genom åren enbart erbjudit båtförsäkringar.

top