search
top

Försäkring som passar

Vi har alla olika typer av behov och tillgångar som kan styra vilka försäkringar vi bör ha vid sidan av de mer traditionella livförsäkringarna. Till stor del är det dina vanor och intressen som styr vilka typer av extra försäkringar som du är i behov av att teckna. För dig som känner dig osäker kommer här några korta råd.

Värt att tänka på kring försäkringar

Den svenska staten ger sina medborgare ett visst grundskydd när det gäller försäkringar, som finansieras via skatt. Detta ger exempelvis medborgarna rätt till subventionerad sjukvård och ålderspension. Har man ett arbete ordnar vanligen arbetsgivaren en sjukförsäkring för sina anställda som ger finansiellt stöd om man tvingas vara borta en längre period från arbetet. Arbetsgivaren tecknar även en avtalsförsäkring. Utöver detta är det möjligt att själv ägna sig åt pensionssparande eller teckna en privat sjukförsäkring.

Kolla upp vilka villkor som gäller

Olika skador har hos försäkringsbolagen olika tidsperioder som skadan måste anmälas inom för att man som kund ska kunna få ut ersättning. Dessa tider gäller dels den tid då man insett att man kan ha rätt till ersättning för sin skada, och dels hur lång tid som har gått sedan skadan ägde rum. Ersättningen är utöver detta beroende av vad det är för typ av skada, om den omfattas av just dina försäkringar. För dig som drabbad kund är det därför mycket tänkvärt att vid en skada kolla upp vad som gäller just i ditt fall så att du inte riskerar att anmäla skadan när preskriptionstiden gått ut, då du troligtvis riskerar att inte få den ersättning du haft rätt till.

top