search
top

Privat sjukförsäkring

Alltfler svenskar väljer att teckna en privat sjukförsäkring, antingen på eget initiativ eller genom sin arbetsgivare, och denna relativt nya försäkringsform får också mer och mer utrymme i media. Kanske kan det vara de senaste årens utförsäkringar och allt strängare jobbpolitik som har lett till ökningen av försäkringstagare, men ett lika starkt skäl är förmodligen också långa kötider och brister i vården.

Många förväxlar privat sjukförsäkring med den privata sjukvårdsförsäkringen. Detta är lätt hänt då namnen trots allt är mycket lika, men liksom en hemförsäkring och en villaförsäkring inte är samma sak, finns det fundamentala skillnader mellan sjukförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar.

En privat sjukvårdsförsäkring är något som vi nästan alla har. Det är helt enkelt den vanliga sjukvårdsförsäkring som ersätter dig för kostnader i samband med sjukdom och vårdbesök, och som ser till att du aldrig behöver stå ensam med en gigantisk sjukhusräkning (för sjukvård kan vara dyrt, riktigt dyrt). Dessutom ingår ofta förtur i vårdköer och ersättning förläkemedelsrelaterade kostnader.

Den privata sjukförsäkringen, å andra sidan, är en försäkring som gör att du kan få högre ersättning än Försäkringskassans 80 % om du skulle drabbas av långvarig sjukdom och sjukskriva dig under en längre period. Sjukförsäkringen är helt enkelt en inkomstgaranti som gör att du kan känna dig trygg i att kunna betala räkningarna och få mat på bordet trots att du inte är arbetsför.

Inte alla kan teckna en privat sjukförsäkring: rökare, grovt överviktiga, diabetiker och andra som lider av besvär eller sjukdomar som kan öka risken för sjukskrivning har många gånger svårt att få teckna en sjukförsäkring. Ibland kan man då vända sig till ett annat försäkringsbolag med en mer generös policy, men sjukförsäkringar tecknas ofta via företag eller i grupp vilket kan innebära problem för dig som inte får teckna försäkringen tillsammans med dina kollegor. Be din arbetsgivare att kolla upp närmare vilka villkor som gäller om du är intresserad av att teckna privat sjukförsäkring.

top