search
top

Hemförsäkring

Hemförsäkringen är en försäkringsform som är uppbyggd av många delar: den är nämligen ett samlingsuttryck för ett antal olika mindre försäkringar som delas in i tre stycken huvudkategorier, eller huvudmoment. Tvärtemot vad många tror, är alltså inte hemförsäkring detsamma som exempelvis en villaförsäkring.

Runt 90 % av Sveriges befolkning skyddas idag av en hemförsäkring, en siffra som är relativt hög men som naturligtvis gärna kunde ha fått vara högre. En stor och viktig del av hemförsäkringen är naturligtvis egendomsskyddet. De försäkringar som ryms inom detta moment täcker skador på, och förlust av, din och din familjs personliga ägodelar i händelse av exempelvis brand, inbrott, rån eller skadegörelse. Beroende på försäkringarnas utformning kan de även täcka lösöre som förvaras i förråd eller gemensamma källarutrymmen.

Personskadeskyddet är en annan del av hemförsäkringen. Här finns försäkringar som täcker personskador i samband med rån eller överfall i hemmet, liksom en reseförsäkring som ofta ger bra skydd i samband med försenade flygplan eller felhanterat bagage. Det är värt att nämna att olycksfallsförsäkringen inte ingår i hemförsäkringen, vilket innebär att denna måste tecknas separat. Du kan dock ofta få ett bra pris på övriga försäkringar om du samlar hela ditt
skydd hos ett och samma försäkringsbolag. Var inte rädd för att be om rabatter eller andra förmåner: de flesta försäkringsbolag har inget emot lite prutning om det innebär att de kan teckna dig på mer än din hemförsäkring!

Det sista momentet i hemförsäkringen är en ansvarsförsäkring med rättsskydd. Den täcker kostnader som kan uppstå ifall du exempelvis hamnar i tvist med en granne om var tomtgränsen ska dras, eller om du fäller ett träd som råkar välta ner över en bil som står parkerad på gatan utanför. Vanligtvis är denna del av hemförsäkringen billigare när
man bor i hyresrätt, så det är en bra idé att granska de förslag och offerter som du får från försäkringsbolagen för att se till att du inte betalar för ett skydd du inte behöver.

mer om hemförsäkringar

Vad en hemförsäkring egentligen innehåller och omfattar varierar mellan olika försäkringsbolag, vilket är en av anledningarna till att man bör vara noggrann i sitt val. Naturligtvis är det inte bara innehållet som varierar, utan även det pris som man som försäkringstagare får betala. Genom att välja rätt hemförsäkring kan du spara riktigt mycket pengar – en billig hemförsäkring behöver dessutom inte vara sämre än en dyrare.

En hemförsäkring innehåller vanligen fler olika delar, som tillsammans har uppgiften att ge kunden ett skydd för den privata egendomen genom ekonomisk ersättning vid skador. I de flesta fall gäller ersättningen inte bara den privata egendomen utan omfattar i viss mån även personskador eller om man själv blir skyldig att betala skadestånd. Värt att notera är att man i stort sätt alltid får stå för en viss del av summan själv, medan försäkringen hjälper till med en del.

När man tecknar en hemförsäkring kommer man i de flesta fall att få uppge ett belopp som ens tillgångar är värda, vilket kallas för ett försäkringsbelopp. Värdet man uppger för alla sina tillhörigheter är även vad man som mest kommer att kunna få ut i form av ersättning från försäkringsbolaget, när olyckan väl är framme. Ens försäkringsbelopp är även den summa som kommer att påverka premien, vilket gör att man inte tjänar på att uppge ett högre försäkringsbelopp eftersom att man då också får betala en högre premie. Istället kommer man att tjäna på att ha ett så korrekt försäkringsbelopp som möjligt.

top